talk2me
talk2me
Home | Profile | Register | Active Topics | Active Polls | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 โอ้ย......เรื่องเครียดจ้า
 การเมืองเรื่องชาวบ้าน
 วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบทักษิโนมิกส์
 New Topic  New Poll New Poll
 Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

madeinthailand
Forum Admin


Thailand
203 Posts

Posted - May 24 2008 :  03:35:51  Show Profile  Visit madeinthailand's Homepage Send madeinthailand a Private Message  Reply with Quote
เขียนโดย ไขก๊อก

6 กุมภาพันธ์ 2550

บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้ต้องการที่อวดฉลาดหรือการดึงใครมาเปรียบเทียบกัน เพียงแต่ต้องการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น และในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เกิดบนระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่เข้าใจคือ การไม่ฟุ่มเฟือย การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักการประมาณตนเอง ไม่ก่อหนี้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอดออม ไม่ใช้เงินแต่อย่างใด เพียงแต่หากอยากได้สิ่งของ ก็ต้องรู้จักเก็บแต่ไม่ควรกู้หนี้ยืมสิน เพื่อเป็นภาระแต่อย่างใด หรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่เกินตัวจนเกินไปนัก เช่นมีทุนอยู่ 50,000 บาท หากต้องการลงทุนก็ไม่ควรก่อหนี้เกินทุนที่ตนมีอยู่มากเท่าใดนัก หรือการมีชีวิตไม่ดิ้นร้นมากแต่อาศัยความสุขทางใจ และการดำรงชีพตามประภาพแวดล้อมที่ตนมีอยู่โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

ระบบทุนนิยมแบบทักษิณหรือทักษิโนมิกส์(ตามกระแสนะครับ)
ตามที่เข้าใจคือ การเน้นบริโภคเพื่อต้องการหมุนเวียรของเศรษฐกิจให้อยู่และรัฐจะมีรายได้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ระบบนี้จะเน้นให้ประชาชนมีการลงทุน การสร้างงาน ซึ่งตรงจุดนี้จะก่อให้เกิดกระแสบริโภคนิยม เน้นการส่งออก การดูตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะวัดฐานะของประชากร เมื่อบริโภคเกินความต้องการจะเกิดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหากไม่สามารถควบคุมหรือจำกัดได้ และก่อให้เกิดกิเลสที่ต้องซื้อของเกินความจำเป็น อันเป็นเหตุให้ชีวิตต้องดิ้นรน และก่อร้างสร้างหนี้ไว้ได้

ทั้งสองระบบนี้อะไรดีกว่ากัน

จริงๆแล้วในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นระบบเปิด คือเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาลงทุนภายใต้กรอบกฎหมาย และรัฐบาลให้เสรี(ในแง่คำพูด)ของการทำมาค้าขาย ใครจะค้าอะไรก็ได้ ตรงจุดนี้อันเป็นจุดที่คนทำธุรกิจไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ เช่น

ถ้าคุณเปิดร้านขายของหรือขายเสื้อผ้า หากเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะพอใจกับการค้าขายแบบนี้ที่สามารถดำรงตนได้ และเลี้ยงชีพได้ หากแต่กระแสของทุนนิยมในสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแข่งขันกัน ถ้าร้านขายของหรือขายเสื้อผ้าอยู่อย่างเฉยๆไม่พัฒนาต่อไปก็จะลำบาก เพราะจะโดนผู้มีทุนเข้ามาสู้ ส่วนผู้มีทุนน้อยก็จะหายไปจากตลาดไป ตรงนี้ต่างกับชาติอื่นเพราะชาตินิยมมีสูงและความเข้มแข็งของชุมชนมากกว่าสังคมไทยอยู่มาก ร้านขายของชาติอื่นบางชาติก็อยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน

หากการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนมองการณ์ไกลแล้วว่าอนาคตจะต้องเกิด ความต้องการต้องมี แม้ว่าจะลงทุนจะเกินตัวมากก็ยังน่าลงทุน ตรงจุดนี้ผู้ที่ยึดถือระบบเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะไม่กล้าพอเพราะกลัวภาระที่ต้องเกิด อันทำให้คู่แข่งอื่นแซงหน้าเราได้

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้ได้แน่นอน หากเกิดภาวะอุบัติเหตุที่ทำให้ธุรกิจล้มละลายผู้ที่ลงทุนก็ต้องรับภาระนั้นไป

สังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและระบบทุนนิยมแบบทักษิณ
สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอและเป็นสังคมที่มักเอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี ชอบมองคนกันที่ฐานะมากกว่าจะมองคนนั้นทำอะไร เนื่องจากสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมของระบบขุนนางหรือสังคมของระบบทักษิณ ก็เป็นสังคมแห่งการบริโภคคือพยายามกดประชาชนไม่ให้เข้ามามีบทบาทแย่งอำนาจและเงินตราได้

พูดง่ายๆ การกระจายรายได้ของสังคมไทยไม่มีทางกระจายได้ เพราะขาดความจริงใจของคนรวยหรือภาครัฐ ประชาชนโดนการหลอกด้านข่าวสารว่ามีคนรวยถึง 60 % แต่ถ้าดูกันจริงๆแล้วจะเห็นเลยว่ามีไม่กี่เปอร์เซน (ตรงนี้อยากให้มีการสำรวจอย่างเป็นกลางจริงๆ ) เพราะไม่ว่าจะเป็นระบบไหน คนรวยก็อยู่แค่กระจุกเดียว การซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือของใช้ที่แพงจะเป็นเพียงคนรวยกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีกำลังซื้อ สังเกตได้เลยว่าคนรวยจะสะสมรถ คอนโด บ้าน (ตรงนี้ล่ะครับ ไม่ว่าระบบใดเข้ามาภาษีที่ดิน มรดกไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่)

สรุประบบขุนนางและระบบทักษิณ
ไม่ว่าใครเข้ามาบริหารหรือจะเป็นเศรษฐกิจแบบไหนในประเทศไทย ประชาชนไม่ได้อะไรอยู่ดี เพราะการโกง การกินค่าคอมมิชชั่นก็ยังอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มเท่านั้นเอง

เราได้อะไรจากเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนจะไม่ได้อะไรเลย หากผู้ที่พยายามอธิบายว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแต่ไม่สามารถทำได้ เพราะตัวเองก็ต้องทำธุรกิจด้วยเช่นกัน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการตลาดเพื่อให้ดูดีและตามกระแสเพื่อขายสินค้าเท่านั้น แต่กฎหมายประเทศไทยไม่ได้ช่วยคนจนหรือตรวจสอบคนโกงได้อยู่ดี

ผมจึงขอสรุปว่า
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ดี ระบบทุนนิยมแบบทักษิณก็ดี ทั้งสองอย่างนี้ไม่ช่วยให้สังคมดีขี้นเลย หากภาคการตรวจสอบ กฎหมาย ไม่เข้มแข็งและไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะคุ้มครองประชาชน คุ้มครองด้านความยุติธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรมได้

-----------------------------------------------------------------------------------
ถ้าคุณชอบบทความนี้ ช่วยอ่านบทความในเวปนี้ด้วยครับ มีลิงค์บทความให้อ่านอีกมากมาย You must be logged in to see this link. หรือ You must be logged in to see this link. หรือ You must be logged in to see this link. เหมือนกันหมดครับ

--------------------------------------------------------------------------------
ตอนนี้ผมว่างงาน ผมทำงานหรือใช้ชีวิตทำงานแบบปกติไม่ได้เพราะธนาคารไทยพาณิชย์ ผมเลยคิดว่าอยากเขียนบทความ เรื่องสั้น นิยาย นิทาน หากผู้ใดอ่านแล้วชื่นชอบแล้วอยากซื้อ เหมือนเราซื้อหนังสือ แต่เปลี่ยนจากหนังสือเป็นเว็บแทน ยินดีรับเงินจากผู้อ่านตามนี้ครับ หรือใครอยากอ่านเฉยๆไม่อยากให้เงิน ผมก็ยินดีเพราะของฟรีมีในโลกครับ ขอให้อ่านก็พอ

ขอยืนยันอีกครั้งว่านี้ไม่ใช้การบริจาคหรือขอเงินแต่เป็นการใช้สมองของผู้เขียนขายบทความทางเว็บเท่านั้น

แก้ไขเลขที่บัญชีใหม่
ธนาคาร ไทยธนาคาร
สาขา ย่อยจักรวรรดิ
เลขที่บัญชี 068-2-04705-4
ชื่อไทย นายนบณัฐพงศ์ สุริยาโรจน์
ชื่ออังกฤษ MR.NOBNUTPONG SURIYAROJ

ผมจะไม่ฆ่าตัวตายและชีวิตผมไม่ชอบแช่งใคร เพราะมีคนเคยสอนว่าไม่ดี แต่วันนี้ผมขอสาปแช่งว่า ผู้ใดที่กระทำให้ นายนบณัฐพงศ์ สุริยาโรจน์ เป็นผู้ที่ลำบากกายหรือลำบากใจอย่างปัจจุบันนี้ ในทางตรงหรือทางอ้อม หรือ เบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง โดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาแต่รู้ตัวก็ตาม โดยไม่รับผิดชอบหรือวางเฉยและไม่บอกกล่าวให้นายนบณัฐพงศ์ สุริยาโรจน์ได้รับทราบตลอดไป ผมขอให้ผู้นั้นทั้งตระกูลพินาศและขอให้ธนาคารไทยพาณิชย์พินาศด้วยเช่นกัน

* ผมเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ครับ แต่อย่าลงรูปนะครับเพราะจะทำให้การดึงข้อมูลช้าได้
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  New Poll New Poll
 Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
talk2me © 2000-05 ForumCo.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.27 seconds. Snitz Forums 2000
RSS Feed 1 RSS Feed 2
Powered by ForumCo 2000-2008
TOS - AUP - URA - Privacy Policy
ForumCo Free Blogs and Galleries
Signup for a free forum or Go Banner Free